Domov » Kontakt

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Ewellin, s. r. o.
Hodžova 1475/5
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Bankové spojenie

peňažný ústav: ČSOB
číslo účtu: 401 934 4506/ 7500
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1934 4506
BIC: CEKOSKBX

Fakturácia

IČO: 47 606 151
DIČ: 20 23 98 3214
IČ DPH: spoločnosť nie je plátca DPH
zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 29826/R

shadow-index

Otváracie hodiny

Pondelok: od 8:00 – 16:00 hod.
Utorok:     od 8:00 – 16:00 hod.
Streda:     od 8:00 – 16:00 hod.
Štvrtok:    od 8:00 – 16:00 hod.
Piatok:      od 8:00 – 16:00 hod.

Spojte sa s nami

mobil  : 0905 / 77 99 52
e-mail : ewellin@ewellin.sk
web    : www.ewellin.sk
e-shop: www.hotel-gastro-servis.sk

 

shadow-indexshadow-index

Kde nás najdete?